Een vrouw draagt sexy lingerie en pumps op bed

formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en versturen als je als consument de overeenkomst wilt herroepen. 

Ontbinden van de overeenkomst kan tot 14 dagen na ontvangst. Wij betalen het bedrag waar je recht op hebt zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring.

Aan: glijmiddel-anoniem service@glijmiddel-anoniem.nl

Datum: 13/05/2019

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep: