Een man geeft een vrouw een kus in haar nek en kleed haar uit.

garantie

wettelijke garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat je als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Als webwinkel moeten wij een goed product leveren. Dat betekent dat het product moet voldoen aan de verwachting die je ervan mag hebben. Gaat het product in die periode stuk, dan heb je recht op gratis reparatie of vervanging. Je moet het product wel normaal gebruikt hebben.

Wat je van een product mag verwachten hangt van meerdere factoren af, bijvoorbeeld:

  • het merk;
  • de prijs;
  • de beloften van de verkoper of reclame.

De eerste 6 maanden na aankoop maakt de wet het je gemakkelijk; de bewijslast ligt dan bij de verkoper. Dat betekent dat je recht hebt op gratis vervanging of herstel, tenzij de verkoper kan bewijzen dat je het verkeerd gebruikt hebt. Na deze periode van 6 maanden moet jij kunnen aantonen dat je het product normaal gebruikt hebt.

Als er een probleem is

Neem in geval van problemen altijd eerst contact op met ons, want met ons heb je de overeenkomst gesloten. Met fabrieksgarantie kun je ook rechtstreeks de fabrikant aanspreken op basis van de garantievoorwaarden. Het is aan te raden om ons als webwinkel hiervan op de hoogte te brengen. Een eventuele fabrieksgarantie geldt onverminderd de wettelijke garantie.

In het geval dat we er samen niet uitkomen

Kom we er samen echt niet uit dan kun je je klacht voorleggen bij Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/). Tevens kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.